ข่าวสารทั่วไป

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ (รัชกาลที่ ๑) 🙏🙏

“วันจักรี” ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี โดยวันนี้เมื่อปี พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

📣ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนกำหนดการวัดตัดชุดนักศึกษา

📣ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ ที่มีกำหนดการมาวัดตัวตัดชุดในวันที่ 1-3 เมษายน นี้วิทยาลัยฯขอทำการเลื่อนกำหนดการออกไปและต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป้นอยากยิ่ง🙏เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบายของเชื้อไวโคโรน่าหรือโควิด 19 😷ถ้าสถานการณ์คลี่คล้ายลงวิทยาลัยฯจะทำการแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 🤘🤘 👉โปรดติดตามข่าวสารทางเพจ และเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯเป็นระยะ

📣📣ประชาสัมพันธ์ เลื่อนกำหนดการรับใบ รบ.

📣ประชาสัมพันธ์ ไปยังนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปวช./ปวส.(กลุ่มปวช.)👨‍🎓👨‍🎓 วิทยาลัยฯขอประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการรับใบ รบ. จากกำหนดการเดิม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่าหรือโควิด 19😷 ถ้าสถานการณ์คลี่คลายลง วิทยาลัยฯจะแจ้งกำหนดการใหม่ * โปรดติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯเป็นระยะ👈👈

PSC 💕ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพลูกรัก ร่วมต้านโควิด 19 😷😷

>>ขอขอบคุณผู้บริหารใจดี << ประกันไวรัสโควิด – 19 มีรายละเอียดดังนี้ ประกันกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี ความคุ้มครอง – ชดเชยกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย เนื่องจากการติดเชื้อ ไวรัสโควิด -19  จำนวนเงิน 100,000 – ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนเงิน 10,000 ระยะเวลาในการรับสิทธิ์ 20 มีนาคม – 3 เมษายน 2563    – มีผลคุ้มครองภายใน 24 ชม. ในเวลาทำการเท่านั้น รับกรมธรรม์จะจัดส่งให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัน เขียนข้อมูล(ผู้สมัคร)ลงในกระดาษเปล่าโดยระบุ 1.ชื่อผู้สมัคร…. 2.รหัสนักศึกษา…. 3.ระดับปีการศึกษา… 4.เบอร์โทร… วางบัตรประจำตัวประชาชนลงบนกระดาษเเล้วทำการเซ็น สำเนาถูกต้องพร้อมลงลายเซ็น เขียนข้อมูล(ผู้ได้รับผลประโยชน์)ลงในกระดาษโดยระบุ 1.ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ …. 2.ความสัมพันธ์ … เบอร์โทร .. […]

🔎🔎แบบสอบถาม ผู้สำเร็จการศึกษา 👨‍🎓ประจำปีการศึกษา 2562

📣📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา ปวช.3/ปวส.2 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 นี้ให้นักศึกษาทุกคนสแกน QR COED📌📌 พร้อมปฎิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อทำแบบสอบถาม ผู้สำเร็จการศึกษา 👨‍🎓เมื่อเสร็จสิ้นให้แคปหน้าจอเก็บไว้เพื่อมาแสดงการยืนยันกับอาจารย์งานทะเบียน ในวันที่มารับใบรบ. (เฉพาะนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาปี2562)

PSC เดินตามรอยบาทพระศาสดา บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 🙏🙏

                 “PSC เดินตามรอยบาทพระศาสดา บวชสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13” โดย ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาต และ อ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดแคนอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักศึกษาสมัครเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 13 คน การนี้ พระครูศรีสิทธิการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดแคนอก เป็นพระอุปัชฌาย์ 🙏🙏

📣📣ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษา

      📣📣เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 📌📌วิทยาลัยฯจึงมีมติขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิธีมอบ เกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและความปลอดภัยของทุกๆท่าน หากสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 🙏🙏

📣📣ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมงานราตรี

ประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมงานราตรี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19

ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา🔍🔍

📣📣ประกาศผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช.1,ปวช.2,ปวส.1 รอบเช้า ☀️☀️ ประกาศผลการเรียน เวลา 10.00 น.⏰⏰ ระดับ ปวช.3,ปวส.2 รอบเช้า☀️☀️ ประกาศผลการเรียน เวลา 18.00 น.⏰⏰ ทุกระดับชั้น รอบบ่าย 🌑🌑 ประกาศผลการเรียน เวลา 18.00 น.⏰⏰ 📌📌สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ >>ระบบตรวจสอบผลการเรียน<< https://student.pongsawadi.ac.th/index.php 👈👈 * หมายเหตุ ID : 02XXXX PASSWORD : xxxx

1 12 13 14 15 16 21