ข่าวสารทั่วไป

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม M-Learning วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นางวรลักษณ์ ไชยะเดช ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2565 และ พ.ศง 2566 – 2570 เพื่อในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด และประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมท้งติดตามและดำเนินการตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการทำงานในพื้นที่จังหวัด รวบรวมข้อมูลเพื่อสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกบการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ประจำปี และส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและฝึกอาชีพของจังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

PEAKaccount

PEAK account การเรียนบัญชี ไม่ยากอย่างที่คิด IT น่าสนุกกับเทคนิคจากมืออาชีพจริง……………….กิจกรรมดีๆ “Roadshows PEAK ” โดยพี่ๆ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ที่มอบประสบการณ์ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ให้กับน้องๆสาขาการบัญชี ได้รู้จัก รวมถึงระบบการจัดการหลังบ้านของเว็บไซต์ PEAK ให้กับน้องๆสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รู้จักเทคนิคการเขียนและพัฒนาเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ แก่นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2565

ปาเอญ่าถ้วยร้อน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ปาเอญ่าถ้วยร้อน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 นักศึกษาPSC สาขาอาหาร ระดับชั้นปวช. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 “ผลงานโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอปาญ่าถ้วยร้อน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จ.นนทบุรี Cr. ภาพวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

PSC ปลื้มรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

PSC ปลื้มรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  นักฟุตซอลฝีมือดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รายการแข่งขันฟุตซอล “นครนนท์แชมป์เปี้ยนชิพ” ประจำปี 2565 จัดโดย เทศบาลนครนนทบุรี ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี

#PSC จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐

#PSC จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยพงษ์สวัสดิ์ ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา อ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๙๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล

PSC มอบทุนการศึกษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี

PSC มอบทุนการศึกษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ โดย อ.วรลักษณ์​ ไชยเดชะ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ​ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี​

Marketing Online (การตลาดยุคใหม่ )

Marketing Online (การตลาดยุคใหม่ ) MICE JUNIOR #PSC สาขาวิชาการตลาด จัด อบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะวิชาชีพ เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจออนไลน์ กับนักศึกษา ระดับ ปวช.3 โดย อาจารย์พิมพิสา เหมพิจิต อาจารย์พิเศษผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

PSC มอบทุนการศึกษา

PSC มอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ โดย อ.วรลักษณ์​ ไชยเดชะ ที่ปรึกษา​วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา​ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม​ เนื่องในวันที่ระลึก จอมพล ป.พิบูลสงคราม​ ณ โรงเรียนวัดเขมา​ภิ#อาหารและโภชนาการ cr.ภาพถ่ายจากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

จากใจรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง

จากใจรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง ในวันนี้ #DEKTOUR ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยว มีโอกาส ได้รับฟังบรรยายพิเศษ จากรุ่นพี่ ในเรื่องประสบการณ์ และมุมมองดีๆ ที่ รุ่นพี่มาแชร์ให้ฟังถึงโลกของการทำงาน หลังเรียนจบกับการทำจริงในสายอาชีพ เป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษา จะได้ ข้อคิด มุมมอง ประสบการณ์ของจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในสถานประกอบการ โดย นายจีรศักดิ์ กล่ำโพธิ์ (พี่เจ) ศิษย์เก่าสาขาการท่องเที่ยว ปัจจุบันทำงาน ณ โรงแรมอัณณา นาวา ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง RECEPTION/FRONT DESK

1 2 3 4 21