ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกองทุนผู้กู้กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2562 ❗️❗️❗️

ข่าวประชาสัมพันธ์งานกองทุน  ประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้กู้กยศ.ทุกชั้นปีขอให้นักศึกษาเข้าไปยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ในระบบ e studentloan พร้อมทั้งมาติดต่อขอเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียนที่งานการเงิน ภายในวันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้เท่านั้น หากนักศึกษาไม่มาติดต่อภายในวันดังกล่าว ระบบจะทำการปิดให้บริการนักศึกษาจะขอกู้ ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้ไม่ได้

1 12 13 14 15