ติดต่อ PSC

ข้อมูลการติดต่อ

14/5 หมู่ 6 ถนนพิบูลสงคราม
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

02 967 5050

☎️ โทรสาร

029 673 932

————————-

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
Pongsawadi College
PSC_Pongsawadi
Pongsawadi College
Pongsawdi.ac.th
Pongsawadi College
 

Psc2019@gmail.com , Psc1972@hotmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อสอบถาม

แผนที่การเดินทาง