ติดต่อ PSC

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ – Pongsawadi Technological College

14/5 หมู่ 6 ถนนพิบูลสงคราม
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. ☎️ 029675050-5

โทรสาร 029673932

e-mail : psc1972@hotmail.com, psc2019@gmail.com


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ส่ง E-mail ถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์