สาขา Digital & Media

Digital Media (สาขาดิจิทัลมีเดีย)
       เรียนรู้เกี่ยวกับงาน Graphic Design เช่นโปรแกรม Illustrator , Photoshop , In-design เป็นต้น เรียนการสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น เช่นโปรแกรม Autodesk Maya เรียนรู้โปรแกรมเสียงจากโปรแกรม Soundtrack Pro , Pro Tools และเรียนรู้งานภาพยนต์จากโปรแกรม Final cut , After Effect
บุคลิกภาพ
       มีความคิดสร้างสรรค์ , ชอบค้นหาสิ่งแปลกใหม่ให้กับตนเองอยู่เสมอ , รับฟังความคิดเห็นและยอมรับในความคิดของผู้อื่น

โอกาสทางอาชีพ
       คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/งานออกแบบกราฟฟิก , งานตัดต่อภาพ , วีดีโอ และเสียง , สื่อโฆษณา , รวมถึงการทำงานอยู่เบื้องหลังการบันเทิง ฯลฯ

แนวทางอาชีพ สาขา Digital & Media

สนใจสมัครเรียนออนไลน์ คลิก