สาขาธุรกิจการจัดประชุม การแสดงสินค้าและนิทรรศการ

MICE (ธุรกิจการจัดประชุมการแสดงสินค้าและนิทรรศการ)
         เรียนรู้เกี่ยวกับการออกบูธงานการตลาด , การวิจัยการตลาด , การค้าออนไลน์ , การรับจัดงานอิสระ(organizer)
บุคลิกภาพ
         มีความเป็นผู้นำ , กล้าแสดงออก , มีความเชื่อมั่นในตนเอง , มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

โอกาสทางอาชีพ
         นักการตลาด , วางแผนการตลาด , ประชาสัมพันธ์ , ประกอบธุรกิจส่วนตัว , นักวิจัยทางการตลาด , ที่ปรึกษาทางการตลาดและการวางแผน ฯลฯMICE แนวทางอาชีพ

สนใจสมัครเรียนออนไลน์ คลิก